Transport

Vår Crafter är utrustad med kran vilket underlättar vid lastning och lossning. Kranen har en max lyftkapacitet på 800kg.
Föraren innehar ID06.
Förare: Emmelie Gällman
Tel: 072-225 61 40
emmelie.gallman@totallyft.com